Produkter
 • Detonerande stubin
 • Dynamitsprängämne
 • Snigeldynamit
 • Sprängmattor
 • Sprängkapslar
 • Emulsionsprängämne
   
Tillbehör
 • Borrhålsplugg
 • Damsugarpåsar
 • Märkfärg
 • Slipskivor
 • Handskar
 • Laddkäppar
 • Rensspiral
 • Varningsflaggor
 • Skjutkabel
 • Skarvtråd
 • Skyltar
 • Tändapparater
 • Signalapparater
 • Demex/snigeldynamit
Produkter_Kruthansson
Kruthansson_bild2

Kontakta oss

info@kruthansson.se
Pernilla Hansson: 0708-560 322
Niclas Hansson: 0730-870 180

Adress

Postbox:
Box 9220,  400 95 Göteborg

kruthansson_logo